CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Polskie górnictwo: od czasów przedhistorycznych do lat 70 ...

  Historia początków I Rozwoju Górnictwa PolskiegoHistoria początków Rozwoju Górnictwa Węglowego W PolsceRozwój Przemysłu Górniczego W Polsce LudowejPoczątki górnictwa na ziemiach polskich sięgają czasów przedhistorycznych. Najstarsze na naszych ziemiach kopalnie krzemienia w Krzemionkach Opatowskich pochodzą sprzed 15000 lat; ślady tych kopalń odkryto w 1922 r. Kopalnie te składały się z około 1200 szybików rozmieszczonych na obszarze około 20 ha. Głębokość szybików sięgała od 4 do 10 m, a ich wymiary poprzeczne wynosiły od 2,5 do 3 m X 3 do 3,5 m. Szybiki połączone były krótkimi chodnikami o wysokości 0,4 do 1,1 m. Drążąc w kredzi
 • Emerytury górnicze - poradnik TG i ZUS - netTG.pl ...

  Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą.Co to jest praca górnicza?Okresy pracy górniczej to kluczowe pojęcia przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury. Praca górnicza to zatrudnienie:- pod ziemią w kopalniach węgla, rud, - portal gospodarka i ludzie nettg.pl - portal ...

 • Tanzania. Gospodarka - Encyklopedia PWN - źródło ...

  Tanzanii jest wykorzystywany w niewielkim zakresie, m. z powodu braków w infrastrukturze, zagrożenia epidemiologicznego oraz wysokiego poziomu przestępczości w dużych miastach. W 2005 kraj odwiedziło 566 tys. turystów zagr.; wpływy z turystyki wyniosły 610 mln dol. USA.

 • Górnictwo miedzi było w cieniu węgla. Ale tylko do czasu ...

  Zazwyczaj opowieści o historii zaczynają się od sakramentalnego dawno, dawno temu. W przypadku KGHM można zrobić tak samo, gdyż dzieje eksploatacji złóż miedzi w tym rejonie nie ...

 • GÓRNICTWO - ZARYS HISTORII DO 1945 ROKU

  wspominają o wydobywaniu rud niklu w XVI-XVIII w. w Szklarach Śląskich, cyny k. Lwówka Śląskiego i barytu w Boguszowie; w XVIII w. zbudowano kopalnię arsenu w Złotym Stoku (czynną do 1962), gdzie jako produkt uboczny znajdowano też złoto. Od XVII w. wydobycie kruszców w Polsce i na Śląsku zaczęło się zmniejszać.

 • "Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

  Tanzania, Zjednoczona Republika Tanzanii ( suahili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) – państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: (do I wojny światowej niemieckiej) Tanganiki oraz brytyjskiego Zanzibaru, co symbolizowała nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw obu krajów – TAN+ZAN.W skład Tanzanii jako republiki federacyjnej weszła również ...

 • Odkrywca z Tanzanii stał się milionerem Niezależna

  Wydobycie m. złota, diamentów i innych kamieni szlachetnych, a także niklu, miedzi, uranu, tytanu czy platyny stanowiło 17 proc. PKB Tanzanii w 2019 r. i ok. 50 proc. eksportu tego kraju.

 • Tanzania (ZRT) Broń Wiki Fandom

  W 1992 roku władze Tanzanii zalegalizowały działalność opozycyjną, jednak nadal dominujące znaczenie ma socjalistyczna partia CCM. Jednocześnie rozpoczęto liberalizację gospodarki. W 1995 roku prezydentem został wybrany Benjamin Mkapa, którego w roku 2005 na stanowisku zastąpił obecny prezydent Jakaya Kikwete.

 • Kopalnie węgla kamiennego w Polsce – Wikipedia, wolna ...

  Kopalnie węgla kamiennego w Polsce – występują na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy, a także na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie – Lubelskie Zagłębie Węglowe

 • (PDF) Górnictwo miedzi w rejonie Kondratowa (Pogórze ...

  historia górnictwa, rudy m iedzi, ... Górnictwo miedzi w niecce złotoryjskiej od średniowiecza do końca XIX w. [W:] Dzieje górnictwa-element europejskiego dziedzictwa kultury, 5. Ofic. Wyd ...

 • Piórem po miedzi - Stanisław Luchowski (283738 ...

  Książka odchodzi też od tematyki górnictwa węglowego, bo jak słusznie zauważył jeden z rozmówców Luchowskiego: "W polskiej rzeczywistości, jeżeli ktoś mówił o górnictwie, od razy myślał o Górnym Śląsku i węglu ()".Dlatego Luchowski opowiada tym razem o miedzi, o górnictwie rud miedzi w Zagłębiu Głogowsko-Lubińskim.

 • Polietylenowe rurociągi technologiczne

  w Zakładach Wzbogacania Rud, pro- a dukcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni „Cedynia”. Przedsiębiorstwa te wchodzą skład konglomeratu w przemysłowego KGHM Polska Miedź S.A., czołowego producenta miedzi i srebra rafi nowanego na świecie, które również zdecydowało się na zamianę

 • Józef Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na ...

  Józef Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku t. 1. Katowice 1933. (fragment) ... Pierwsze źródła o górnictwie w Polsce, stwierdzone dokumentami pochodzą z początku 12 wieku i odnoszą się do królewskiej kopalni soli. ... a 1156 r. górnictwo miedzi koło Miedzianej Góry. Przed 700 laty przeszło pracowało ...

 • HISTORIA – Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z ...

  „Tygiel” kultury górniczej. W 1528 r. z myślą o miejscowym górnictwie wydany został tzw. „Ordunek Gorny” („Bergordnung”) – ustawa górnicza, której Artykuł 49. stanowił, że burmistrz oraz radni powinni mówić w trzech językach: po polsku, czesku i niemiecku, co wskazywało na udział różnych grup narodowościowych w rozwoju lokalnego górnictwa.

 • Kopalnia miedzi Bohumír

  Kopalnia miedzi Bohumír Kopalnia miedzi Bohumír ... Pisali o nas Jak się budzi piekło Kopalnia miedzi Bohumír. Historia wydobywania w okolicach miejscowości Jívka jest znacznie młodsza. Wiąże się do rozwoju przemysłu w 19 wieku. ... wewnętrzne Sudety, czyli Dolnośląskie zagłębie. Pierwsze wzmianki o wydobywaniu pochodzą z roku ...

 • Miedź – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal.Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum.Ma 26 izotopów z przedziału mas 55-80.

 • PiS ostro o górnictwie. Akcje KGHM natychmiast w górę ...

  Zaraz po tych słowach akcje spółki zajmującej się produkcją m. metali szlachetnych wzrosły o kilkanaście procent. W ten sposób akcje spółki nadrobiły straty z ubiegłego tygodnia, wywołane pogarszającą się sytuacją w Chinach – czyli u największego światowego odbiorcy miedzi – i związanymi z tym spadkami cen metalu – zauważył portal money.pl.

 • Kopalnia Sierra Gorda oficjalnie zainaugurowana w Chile ...

  Sierra Gorda znajduje się na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, będącym największym zagłębiem miedzi w Chile. Zakład rozpoczął przerób rudy na koncentrat miedzi w lipcu 2014 roku. Wcześniej zakończone zostały prace związane z uruchomieniem wszystkich elementów infrastruktury niezbędnych do produkcji koncentratu, a także zdjęty został nadkład z odkrywki, składający się

 • (PDF) L'UBIETOVSKIE HAŁDY MIEDZIOWE – ŚWIADKOWIE

  Odp ady w ydo by wcz e, ro zum ia ne w m yś l u sta wy o odp ad ach wyd ob ywc zy ch [1 5] jak o t e p ochod zące z posz uki wania , r ozpoz na- wan ia, wy dobyw ania, pr zer óbki i m aga zynow ...

 • Kopalnia Sierra Gorda oficjalnie zainaugurowana w Chile ...

  Sierra Gorda – jeden z największych i najszybciej zrealizowanych projektów górniczych na świecie – została oficjalnie zainaugurowana. Ceremonia z udziałem przedstawicieli władz państwowych Polski, Japonii i Chile odbyła się dwa miesiące po uruchomieniu w zakładzie górniczym produkcji koncentratu miedzi. Działalność kopalni, która należy do KGHM i japońskiej firmy ...

 • "Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

  Uczą się także języków urzędowych Kenii i Tanzanii: suahili i angielskiego. Nie ma precyzyjnych szacunków populacji Masajów. Według spisu statystycznego z 1989 roku populacja wynosi 377 089 osób. Według innego źródła danych w 1994 w Kenii było 453 000 osób mówiących w języku Maa.

 • PiS ostro o górnictwie. Akcje KGHM natychmiast w górę ...

  Zaraz po tych słowach akcje spółki zajmującej się produkcją m. metali szlachetnych wzrosły o kilkanaście procent. W ten sposób akcje spółki nadrobiły straty z ubiegłego tygodnia, wywołane pogarszającą się sytuacją w Chinach – czyli u największego światowego odbiorcy miedzi – i związanymi z tym spadkami cen metalu – zauważył portal money.pl.

 • Kopalnia Sierra Gorda oficjalnie zainaugurowana w Chile ...

  Sierra Gorda znajduje się na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, będącym największym zagłębiem miedzi w Chile. Zakład rozpoczął przerób rudy na koncentrat miedzi w lipcu 2014 roku. Wcześniej zakończone zostały prace związane z uruchomieniem wszystkich elementów infrastruktury niezbędnych do produkcji koncentratu, a także zdjęty został nadkład z odkrywki, składający się

 • (PDF) L'UBIETOVSKIE HAŁDY MIEDZIOWE – ŚWIADKOWIE

  Odp ady w ydo by wcz e, ro zum ia ne w m yś l u sta wy o odp ad ach wyd ob ywc zy ch [1 5] jak o t e p ochod zące z posz uki wania , r ozpoz na- wan ia, wy dobyw ania, pr zer óbki i m aga zynow ...

 • Kopalnia Sierra Gorda oficjalnie zainaugurowana w Chile ...

  Sierra Gorda – jeden z największych i najszybciej zrealizowanych projektów górniczych na świecie – została oficjalnie zainaugurowana. Ceremonia z udziałem przedstawicieli władz państwowych Polski, Japonii i Chile odbyła się dwa miesiące po uruchomieniu w zakładzie górniczym produkcji koncentratu miedzi. Działalność kopalni, która należy do KGHM i japońskiej firmy ...

 • "Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

  Uczą się także języków urzędowych Kenii i Tanzanii: suahili i angielskiego. Nie ma precyzyjnych szacunków populacji Masajów. Według spisu statystycznego z 1989 roku populacja wynosi 377 089 osób. Według innego źródła danych w 1994 w Kenii było 453 000 osób mówiących w języku Maa.

 • Zambia. Gospodarka - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej ...

  XX w. nastąpił regres gospodarczy, głównie z powodu niestabilnej sytuacji politycznej, złego zarządzania, braku kwalifikowanej siły roboczej oraz trudności w handlu zagranicznym, zwłaszcza w eksporcie (spadek cen miedzi); w latach 80. wartość PKB rosła zaledwie o 1% rocznie (w przeliczeniu na 1 mieszkańca malała o 2%), w latach 90 ...

 • Dwaj górnicy zginęli w kopalni "Jas-Mos" w Jastrzębiu ...

  W tym roku, według danych na koniec lipca, w górnictwie doszło do 1988 różnych wypadków, z czego 1554 w kopalniach węgla kamiennego, a 343 w kopalniach rud miedzi. Zginęło piętnastu górników zginęło: dziesięciu w kopalniach węgla kamiennego, czterech w kopalniach rud miedzi, jeden w górnictwie nafty i gazu. 25 osób zostało ...

 • Ta moneta może wywrócić do góry nogami naszą wiedzę o ...

  Była wykonana z miedzi, a dłuższe oględziny wykazały, że może mieć nawet 1000 lat i pochodzi z Tanzanii w Afryce! Czy to oznacza, że czarnoskórzy pierwsi dotarli na ten kontynent? Absolutnie nie, ale i tak wywraca do góry nogami naszą wiedzę o jego odkryciu.

 • Geografia Tanzanii – Wikipedia, wolna encyklopedia

  W Tanzanii znajduje się 28 parków narodowych, w tym dwa międzynarodowe rezerwaty biosfery. Największym i najbardziej znanym jest wspomniany wcześniej Park Narodowy Serengeti o powierzchni 14,7 tysięcy km². Obszar ten obejmuje równinę Serengeti, na południowy wschód od jeziora Wiktorii. Park ten jest miejscem o największej ...

 • Górnictwo w Niemczech: po węglu kamiennym czas na rudy ...

  W 2018 wygasają państwowe subwencje dla niemieckich kopalni węgla kamiennego. Z górnictwem Niemcy się jednak nie żegnają. Ponad 40 tys. miejsc pracy daje górnictwo rud metali.

 • Historia Ustronia – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Historia Ustronia sięga początków XIV w. Pierwsza wzmianka o Ustroniu pochodzi z około 1305 r. Początkowo stanowił własność książąt cieszyńskich, w XV w. w znacznej części stał się własnością szlachecką. W 1633 r. Górny Ustroń ponownie znalazł się w rękach książęcych, po 1653 wszedł w skład cesarskiej Komory. W ...

 • Leszczyński skansen Dymarki z Niecki Leszczyńskiej Dziedzictwo

  Jak mówi legenda powróciło tylko 7-miu. 1657 - pierwsza historyczna wzmianka o górnictwie w Leszczynie 1738 - budowa pierwszej huty miedzi 1759 - zatrzymanie huty i kopalni 1786-1805 - wznowienie prac górniczych, postawienie nowego pieca w Leszczynie z powodu nieudanych prób wytopu zamknięcie huty 1860 - rozpoczęcie robót górniczych w ...

 • Zagrożenia w górnictwie. Radio Katowice, 15.03.2018. - YouTube

  Mar 15, 2018  838 metrów pod ziemią w kopalni Borynia 14 marca doszło do zawału. Pod osypem skalnym zginął 43-letni górnik. Kilka tygodni temu dokładnie w tym miejscu była...

 • WUG: Mniej wypadków w górnictwie w 2010 roku - fakty ...

  O 5 proc. mniej wypadków niż rok wcześniej zanotowano w ubiegłym roku w polskim górnictwie. Wyższy Urząd Górniczy zalicza miniony rok do najlepszych pod tym względem, obok lat 2004-2005.

 • Górnictwo w Niemczech: po węglu kamiennym czas na rudy ...

  W 2018 wygasają państwowe subwencje dla niemieckich kopalni węgla kamiennego. Z górnictwem Niemcy się jednak nie żegnają. Ponad 40 tys. miejsc pracy daje górnictwo rud metali.

 • Historia Ustronia – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Historia Ustronia sięga początków XIV w. Pierwsza wzmianka o Ustroniu pochodzi z około 1305 r. Początkowo stanowił własność książąt cieszyńskich, w XV w. w znacznej części stał się własnością szlachecką. W 1633 r. Górny Ustroń ponownie znalazł się w rękach książęcych, po 1653 wszedł w skład cesarskiej Komory. W ...

 • Leszczyński skansen Dymarki z Niecki Leszczyńskiej Dziedzictwo

  Jak mówi legenda powróciło tylko 7-miu. 1657 - pierwsza historyczna wzmianka o górnictwie w Leszczynie 1738 - budowa pierwszej huty miedzi 1759 - zatrzymanie huty i kopalni 1786-1805 - wznowienie prac górniczych, postawienie nowego pieca w Leszczynie z powodu nieudanych prób wytopu zamknięcie huty 1860 - rozpoczęcie robót górniczych w ...

 • Zagrożenia w górnictwie. Radio Katowice, 15.03.2018. - YouTube

  Mar 15, 2018  838 metrów pod ziemią w kopalni Borynia 14 marca doszło do zawału. Pod osypem skalnym zginął 43-letni górnik. Kilka tygodni temu dokładnie w tym miejscu była...

 • WUG: Mniej wypadków w górnictwie w 2010 roku - fakty ...

  O 5 proc. mniej wypadków niż rok wcześniej zanotowano w ubiegłym roku w polskim górnictwie. Wyższy Urząd Górniczy zalicza miniony rok do najlepszych pod tym względem, obok lat 2004-2005.

 • Górnictwo w studia - Baza wiedzy - Sciaga.pl

  Szukasz prac z przedmiotu górnictwo w studia? Sprawdź w Sciaga.pl. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

 • KGHM Strona korporacyjna

  O nas. W skrócie; KGHM na świecie; Misja i wizja; Historia; Jubileusz. 45-lecie ZG Rudna; 65-lecie Huty Miedzi Legnica; 20-lecie ZWR; 60-lecie odkrycia złoża miedzi; 20-lecie debiutu giełdowego; Strategia biznesowa; Nasza branża. Rynek miedzi; Rynek srebra; Globalni producenci; Platforma sygnalisty; Władze; Grupa Kapitałowa; Organizacje ...

 • "Miedzianka. Historia znikania" - książka Filipa Springera ...

  W prezentowanym cyklu piszemy o wydarzeniach mniej znanych, ale takich, które do dziś mają swoje skutki. Z każdego roku niepodległości, zaczynając od 1918, wybraliśmy wydarzenie o pozytywnym wydźwięku. Zwykle takie, które zupełnie nam się z danym rokiem nie kojarzy. Wielka historia jest obecna w

 • PRODUCENTÓW MIEDZI - Aktualne wydarzenia z kraju i ...

  W marcu ceny miedzi na londyńskiej giełdzie wzrosły o 20 proc., w kwietniu jeszcze o 16, dziś tona miedzi kosztuje 4,4 tys. dol. To ponad dwa razy mniej niż w błogim dla miedziowych potentatów lipcu 2008 r., ale w najgorszym dla producentów styczniu tego roku cena miedzi

 • Ceny miedzi w Londynie rosną - - Forsal.pl – Biznes ...

  Analitycy prognozują, że globalne zużycie rafinowanej miedzi wzrośnie w 2011 r. o 4,5 proc., do 19,7 mln ton, podczas gdy produkcja metalu może zwiększyć się o 1,1 proc. do 19,3 mln ton.

 • Kghm - Artykuły Gazeta Lubuska Plus

  Kghm - Codziennie nowe wiadomości, artykuły, multimedia, interaktywne reportaże, galerie zdjęć. Zielona Góra, Gorzów, region, Polska, świat. Czytaj bez reklam

 • DRK: W kopalni osunęła się ziemia. Zginęło co najmniej 39 ...

  Co najmniej 39 nielegalnych górników zginęło w czwartek w południowo-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK), gdy w odkrywkowej kopalni miedzi i kobaltu należącej do ...

 • Tanzania - Tanzania - qwe.wiki

  Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Współrzędne: 6 ˖ 18'25 "S 34 ° 51'14" E / 6,307 34,854 ° S ° E / . Zjednoczona Republika Tanzanii

 • MIEDZIANKA 700 LAT DZIEJÓW GÓRNICZEGO MIASTA

  Miedzianka. 700 lat dziejów górniczego miasta Marcin Makuch, Tomasz Stolarczyk Legnica: Muzeum Miedzi, 2013 ss. 150: il. Format B5 Oprawa