CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Akcesoria do rozdrabniaczy - Sklep Gastronomiczny ...

  Akcesoria do rozdrabniaczy - Największy wybór produktów dla gastronomii w najlepszych cenach w sklepie dla gastronomii Gastrosklep.pl. Zapraszamy! Stoły przyścienne narożne Stoły przyścienne bez półki Stoły przyścienne z półką Stoły przyścienne z dwiema

 • Lib/Фантастика: Шумил Павел. Dług Wobec Gatunku

  2019-12-10  Im wyżej, tym pętle serpentyny stawały się coraz węższe, aż wreszcie trasa wpadała w źrenicę tunelu. Trasa była przepiękna. Wpisywała się w krajobraz, dodawała mu zwartości i celowości. Elegancka winieta na obrazie górskiego wąwozu, można było na nią ...

 • URZĘDU PATENTOWEGO

  2007-11-22  Nr 16 (148) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO В A01N C07D P. 211462 05.12.1978 Pierwszeństwo: 07.12.1977 - Republika Federalna Niemiec (nr P-27 54 492.9) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika

 • Przemysł Przetwarzania Odpadów

  2012-9-19  3 STRESZCZENIE Dokument referencyjny nt. najlepszych dostępnych technik (BREF) zatytułowany ‗Przemysł Przetwarzania ‖ Odpadów stanowi odzwierciedlenie wymiany informacji przeprowadzonej na mocy art. 16 ust. 2 Dyrektywy Rady 96/61/WE

 • Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie

  2005-4-26  KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle cementowo-wapienniczym grudzień 2001 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Warszawa

 • BIULETYN

  2007-11-26  Nr 26 (80) 1976 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 5 A41d; A41D P. 183143 T 05.09.1975 Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodociągów i Ka-nalizacji „Cewok" Warszawa, , Polska (Jerzy Cypel). Układ przewodów powietrznych w ubraniu

 • Biuletyn - Wyszukiwarka Urzędu Patentowego

  Biuletyn - Wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej

 • URZĘDU PATENTOWEGO

  2007-11-26  Nr 16 (96) 1977 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO в A23j; A23J P. 186972 31.01.1976 Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-stępu Technicznego i Organizacyjneg Od-o „Posteor" dział w Gdańsku, Sopot, Polska (Arnold Kujszczyk, Zdzisław

 • PODSTAWA PRZEDMIAROWANIA I ROZLICZEŃ

  1 SPIS ZAWARTOŚCI: OPIS INWESTYCJI... 2 ST WYMAGANIA OGÓLNE ST ROBOTY FUNDAMENTOWE ST ROBOTY ZBROJENIOWE ST ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE ST ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH ST ROBOTY MUROWE ŚCIAN ST WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH, SUFITÓW I OBUDÓW G-K ST TYNKOWANIE ST ROBOTY W ZAKRESIE

 • URZĘDU PATENTOWEGO

  2007-11-26  Urząd Patentowy PR - nLa podstawie art/ 3 73 i8 ustaw art. y z dnia 19 paździer- nika 1972 r. o wynalazczości (Dz. U 272. PR) -L dokonuj Nr 43, poze ogłoszeni. a w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytko- wych. Zgodnie